WAAC 2021 is moved to Torun, Poland.

Please continue to waac2021.eu

 

Cancelation of the 14th FAI WAAC 2021 in Czech Republic

Dear participants, partners, friends, aerobatic enthusiasts,

we must announce with great regret that 14th FAI World Advanced Aerobatic Championship 2021, Hosín, Czech Republic is canceled.

The reason for the cancelation is the inability of Aeroclub of the Czech Republic as NAC and its Executive Board to keep up to commitments with FAI and sign the Organizer Agreement. Even though the Local Organizer of WAAC continuously and clearly declares its own commitment to organize the Event and CIVA/FAI in good faith expects that commitment will be fulfilled.

WAAC 2021 has been moved to Torun, Poland. Contest website is here waac2021.eu

More details are available here – English.

 

Zrušení 14. Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced 2021 v ČR

Vážení partneři, přátelé, příznivci letecké akrobacie,

s politování musíme oznámit, že 14. mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced na letišti Hosín v roce 2021 (WAAC) se neuskuteční.

Důvodem zrušení MS je neschopnost Aeroklub České republiky a jeho vedení dostát závazkům vůči Mezinárodní letecké federaci (FAI) a podepsat dohodu o pořádání soutěže. A to, přestože Organizátor MS jasně a trvale deklaruje závazek soutěž uspořádat a FAI počítá s uskutečněním soutěže.

WAAC 2021 byl přesunut do Polské Toruně. Webové stránky jsou zde waac2021.eu

Více informací naleznete zde – Česky.