PARTNERS & SPONSORS

 

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu se sídlem v Praze. Agentura mimo jiné vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu, poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu a kontroluje její použití, vytváří podmínky pro sport občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zajišťuje propagaci sportu, spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace.

Jihočeský kraj

Jižní Čechy jsou známé jako region s bohatou historií, unikátními památkami a malebnou přírodou nabízející jedinečné turistické příležitosti, tradiční jihočeskou kuchyni, celoroční atraktivní sportovní vyžití a moderní infrastrukturu.

Město Hluboká

Návštěvníci Hluboké nad Vltavou zažijí příjemný a po všech stránkách obohacující pobyt v městečku u řeky Vltavy, které je ozdobou Jihočeského kraje. Věříme, že si zde přijdou na své milovníci kultury, turistiky, sportu, adrenalinu či kulinářských zážitků. Dominantou města je překrásný zámek s rozsáhlým parkem vybízejícím k relaxaci romantickou procházkou pod korunami stromů. Rodiny s dětmi jistě uvítají možnost návštěvy největší jihočeské ZOO s více než 300 druhy zvířat.

Aeroklub České Budějovice

Aeroklub České Budějovice je spoluorganizátorem mistrovství a provozovatelem letiště Hosín. AK ČB zajišťuje lokální zázemí pro piloty, organizátory, rozhodčí a další technický personál. Aeroklub České Budějovice je spolek založený za účelem naplňování společného zájmu svých členů, kterým jsou letecké sporty. Členi AK ČB se věnují jak letání motorovému a bezmotorovému, tak i parašutismu. Historie aeroklubu se začíná psát v roce 1923.

AIRZONE – Letecká televize

První česká internetová letecká televize airZone TV. Snažíme se objektivně informovat o dění v českém, ale i mezinárodním letectví a to ve všech jeho oblastech – sportu, průmyslu, politice, společnosti. Nedílnou součástí našeho vysílání, kterou směřujeme k široké veřejnosti je pozitivní propagace a popularizace létání všeho druhu. Na piloty samotné se snažíme působit tak, abychom přispěli ke zvyšování bezpečnosti letového provozu.

NAMAX – reklamní agentura

Na českém trhu působí společnost NAMAX od roku 2003 a zabývá se pronájmem outdoorových reklamních ploch a kompletní realizací pro její zákazníky. Díky důležitým kontaktům Vám dohodne i Vámi vybrané plochy od konkurenčních agentur. Nad každou reklamou přemýšlejí individuálně, zohledňují zásah, vizuál, charakteristiku daného umístění a komunikaci s koncovým zákazníkem, na něhož je plocha cílena.

Mezinárodní komise pro leteckou akrobacii

Na českém trhu působí společnost NAMAX od roku 2003 a zabývá se pronájmem outdoorových reklamních ploch a kompletní realizací pro její zákazníky. Díky důležitým kontaktům Vám dohodne i Vámi vybrané plochy od konkurenčních agentur. Nad každou reklamou přemýšlejí individuálně, zohledňují zásah, vizuál, charakteristiku daného umístění a komunikaci s koncovým zákazníkem, na něhož je plocha cílena.

Letecké akrobatické centrum ČR

Letecké Akrobatické Centrum ČR je organizátor šampionátu. Tato organizace zároveň poskytuje servis v podobě tréninku, příprav, technického zázemí atp. pro Český reprezentační tým v motorové i bezmotorové akrobacii.