Zrušení 14. Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced 2021

Aktualizace – Dnes 18.6.2021 v odpoledních hodinách byla posktynuta “bývalému” organizátorovi MS 2021 informace, že z Aeroklubu České republiky dorazily obě dohody (MS a ME) na FAI podepsané. V původním znění, bez dalších podmínek AeČR. Termín pro podpis však vypršel před 48 hodinami a na rozhodnutí mezinárodní letecké federace (FAI) o přesunu mistrovství do jiné země nebo jeho úplnému zrušení to nic nemění. Skutečné zpoždění AeČR s podpisem je však 6 měsíců. Co se tedy změnilo? Možná pochopení rozsahu způsobené škody? Nebo snad strach z odpovědnosti za poškození dobrého jména ČR, vzniku marných nákladů organizátorů a hněvu sportovců kvůli nekompetentonosti?  Podrobné informace o situaci jsou uvedeny v textu níže.

Vážení partneři, přátelé, příznivci letecké akrobacie,

s politování musíme oznámit, že 14. mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced na letišti Hosín v roce 2021 (WAAC) se neuskuteční.

Důvodem zrušení MS je neschopnost Aeroklub České republiky a jeho vedení dostát závazkům vůči Mezinárodní letecké federaci (FAI) a podepsat dohodu o pořádání soutěže. A to, přestože Organizátor MS jasně a trvale deklaruje závazek soutěž uspořádat a FAI počítá s uskutečněním soutěže. Podrobnější vysvětlení situace je uvedeno níže.

Prohlášení mezinárodní komise pro leteckou akrobacii:

Dear CIVA Delegates and aerobatic friends,

I regret to confirm that the situation regarding WAAC and EAC in the Czech Republic this year remains unresolved. Despite a long series of exchanges over many months between FAI, the CIVA Bureau and the President of the Czech Aero Club, the NAC has so far failed to sign the FAI Organiser Agreements and together we have not reached a final solution.

In parallel with this complex situation the Bureau of CIVA has been vigorously pursuing alternative solutions, among them some clearly able to provide the structure we need. It is not yet time to provide details, but we are now confident that both WAAC and EAC will be able to run this year to the same or a similar timetable in an adjacent country, and of course with full Category-1 status.

Entry moneys already committed are safe and will shortly be returned to each competitor so that, when the final details are published in a few days, they will be able to refocus with the new organiser.

I promise that more news will be circulated as soon as we are able.

With kind regards to you all,
Nick

Prohlašujeme, že nastalá situace není způsobena členy organizačního týmu, Leteckým akrobatickým centrem, Aeroklubem České Budějovice, mezinárodní akrobatickou komisí CIVA nebo mezinárodní leteckou federací FAI.

Aeroklub České republiky, jako držitel mezinárodního práva k organizaci letecké sportovní činnosti na území ČR nesplnil svůj deklarovaný závazek a nepodepsal dohody o organizaci s Mezinárodní leteckou federací FAI. MS se původně mělo konat v roce 2020, ale z důvodu pandemie koronaviru bylo přesunuto na červenec 2021. Zástupce AeČR, delegát při akrobatické komisi CIVA/FAI naposledy v listopadu 2020 deklaroval, že přípravy MS probíhají dle plánu a ČR dostojí svému závazku. V prosinci začal AeČR klást organizátorovi MS podmínky, šířit polopravdy a lži. Přestože jsme se snažili v intencích slušného chování se zástupci AeČR jednat, nebylo možné jim vyhovět. Počátkem roku 2021 se nakonec ukázalo, že hlavní a zřejmě i jedinou podmínkou podpisu dohod o pořádání soutěží s FAI je změna personálního obsazení organizačního týmu, konkrétně Ředitele soutěže z důvodu osobních antipatií ze strany Prezidenta AeČR. Tato osobní msta dovedla Prezidenta AeČR k faktické dehonestaci osob organizačního týmu, sportovců a do té doby výborného jména ČR ve světové letecké a sportovní komunitě.

Aeroklubu ČR byla od FAI zaslána výzva, že do středy 16.6.2021, 18.00 UTC je poslední termín k podpisu smluv. Ze strany AeČR nepřišla žádná reakce. V noci po tomto termínu byl na FAI zaslán další dehonestující dopis a dnes 17.6.2021 po 10 hodině dopolední pak nabídka, že pokud bude vytvořena nová smlouva, kde bude Řediteli soutěže stanoven osobní dohled ze strany AeČR, pak budou smlouvy podepsány. K tomu je třeba konstatovat, že k této „nabídce“ došlo po stanoveném termínu, kdy akrobatická komise CIVA již zahájila jednání o plánu B, tedy přesunutí konání MS do jiného místa mimo ČR a poté co Organizátor začal činit kroky ke zrušení závazků s dodavateli (hotel, stravování atd.). Vzhledem k extrémní nedůvěře ze strany CIVA bylo toto očividné prodlužování vyjednávání rozhodně odmítnuto s tím, že ani do budoucna není možné Prezidentu AeČR důvěřovat a předpokládat, že se dále nebude pokoušet organizaci soutěže rozvracet. Veškerá tato komunikace se odehrává méně než měsíc před zahajovacím briefingem a není možné fundamentální rozhodnutí o konání nebo nekonání dále odkládat.

Prezident AeČR, pan Vlastimil Dvořák, s podporou Výkonného výboru Aeroklubu České republiky efektivně a bez výhrad způsobil nevyčíslitelnou škodu jménu leteckému sportu v ČR i na mezinárodní úrovni. Bude trvat mnoho let, než bude možné do ČR získat pořadatelství další mezinárodní letecké soutěže. Pan Dvořák osobně intervenoval u Národní sportovní agentury, tak aby zastavil finanční podporu MS. Lživě prohlašuje, že on je ten, kdo se snaží zajistit pořádání soutěží a že hledá řešení. Naprosto bez zábran lže o výzvách k hledání řešení, komunikuje s funkcionáři FAI a CIVA způsobem, který postrádá základy slušného vyjadřování a obviňuje osoby zapojené do organizace z činů ke kterým nedisponuje důkazy. Komunikace mnohdy probíhala i bez vědomí dalších osob vedení AeČR a zcela v rozporu se základním účelem AeČR. Předpokládáme, že se pan Dvořák bude následně pokoušet tuto situaci zcela otočit a vyvinit se z nastalé situace, tím že bude tvrdit, že zaslal FAI nabídku řešení, že se snažil organizátory přizvat na jednání apod. Považujeme za zcela zásadní, aby taková hra nebyla odbornou a laickou veřejností považována za obraz reality.

Výše popsané události platí stejně i pro původně plánované Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Unlimited, které se mělo odehrát na konci srpna 2021 v Břeclavi.

Organizační tým

  1. Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced 2020/2021, Hosín